Baby Name 2


bbad – Tekun beribadah
Abbas – Singa
Abduh – Hamba-Nya
Abdulah, Abdullah – Hamba Allah
Abdul Alim – Hamba dari Yang Maha Tahu
Abdul Aliyy – Hamba dari Yang Maha Tinggi
Abdul Azim – Hamba dari Yang Maha Agung
Abdul Aziz – Hamba dari Yang Maha Perkasa
Abdul Bari – Hamba dari Sang Pembuat
Abdul Basit – Hamba dari Yang Maha Dalam
Abdul Fattah – Hamba dari Sang Pembuka (rahmat)
Abdul Ghoffar, Abdul Ghafur – Hamba dari Sang Pengampun
Abdul Hadi – Hamba dari Sang Pemberi Petunjuk
Abdul Hafiz – Hamba dari Sang Penjaga
Abdul Hakam – Hamba dari Sang Penetap Hukum
Abdul Hakim – Hamba dari Yang Maha Bijaksana
Abdul Halim – Hamba dari Yang Maha lembut
Abdul Hamid – Hamba dari Yang Maha Terpuji
Abdul Haqq – Hamba dari Yang Maha Benar
Abdul Hasib – Hamba dari Sang Penghitung
Abdul Jabbar – Hamba dari Yang Maha Kuat
Abdul Jalil – Hamba dari Yang Maha Perkasa
Abdul Karim – Hamba dari Yang Maha Pemurah
Abdul Khaliq – Hamba dari Sang Pencipta
Abdul Latif – Hamba dari Yang Maha Halus
Abdul Malik – Hamba dari Maha Segala Raja
Abdul Majid – Hamba dari Yang Maha Hebat
Abdul Matin – Hamba dari Yang Maha Kuat
Abdul Muhaimin – Hamba dari Sang Penjaga
Abdul Mu’izz – Hamba dari Pemberi Kemenangan
Abdul Mujib – Hamba dari Sang Pemberi
Abdul Muta’al – Hamba dari Yang Paling Tinggi
Abdul Nasser – Hamba dari Sang Penolong
Abdul Nasir – Hamba dari Sang Penolong
Abdul Qadir – Hamba dari Sang Pemberi ketetapan
Abdul Qahhar – Hamba dari Sang Pemaksa
Abdul Quddus – Hamba dari Yang Maha Suci
Abdul Rafi – Hamba dari Sang Peninggi (derajat)
Abdul Rahim – Hamba dari Yang Maha Penyayang
Abdul Rahman – Hamba dari Yang Maha Pengasih
Abdul Rashid – Hamba dari Sang Pemberi Jalan Kebenaran
Abdul Ra’uf – Hamba dari Sang Pengampun
Abdul Razzaq – Hamba dari Sang Pemberi Rizki
Abdul Sabur – Hamba dari Yang Maha Penyabar
Abdul Salam – Hamba dari Yang Maha Damai
Abdul Samad – Hamba dari Yang Maha Kekal
Abdul Sami – Hamba dari Sang Pendengar
Abdul Shakur – Hamba dari Sang Penyukur
Abdul Tawwab – Hamba dari Yang Maha Pengampun
Abdul Wadud – Hamba dari Sang Pencinta
Abdul Wahhab – Hamba dari Sang Pemberi
Abdul Wahid – Hamba dari Yang Maha Esa
Abid – Hamba yang beribadah
Abidin – Hamba-hamba, ahli ibadah
Abiyy – Penuh kehormatan dan kemuliaan diri
Abrar – Golongan yang berbuat kebaikan
Abu Bakar – Nama sahabat Rasulullah SAW
Adham – Tali rantai, Peninggalan kuno
Adib – Beradab, Sastrawan
Adil – Persamaan, kesataraan, adil
Adli – Bersifat setara, adil
Adnan – Penduduk, pemukim
Afdhal – Paling banyak keutamaan dan kemuliaannya
Affan – Menjaga diri dari yang tak halal
Afi – Pengampun
Afif – Punya harga diri
Aflah – Lebih sukses
Aghlab – Sering menang
Ahmad – Terpuji, Salah satu nama Rasulullah SAW
Ahnaf – Orang yang lurus, lebih suci
Ahsan – Orang yang paling utama
Akhdan – Sahabat
Akif – Beritikaf
Akil – Berakal
Akmal – Lengkap, Sempurna
Akram – Sangat dermawan, lebih Mulia
Ala – Tinggi, mulia
Al Baihaqi Imam perawi hadist
Ali – Tinggi
Alif – Orang yang senang dengan manusia dan disenangi
Alim – Berilmu
Althaf – Llembut
Amid – Pemimpin
Amin – Pemegang amanat, Terpercaya
Amir – Memakmurkan, pemimpin
Amjad – Lebih mulia, sangat hebat
Ammar – Pembangun
Amrullah – Perintah Allah
Anas – Mesra, periang
Anis – Sopan
Anjab – Berharga
Anmar – Murni, bermanfaat, kebaikan dan kesehatan
Anshar – Penolong, kaum anshar sahabat nabi S A W
Anwar – Cahaya, sinar
Aqib – Balasan yang baik
Aqil – Berakal, cerdas
Arafat – Padang Arafah
Arib – Cerdas
Arif – Tahu, bijaksana
Arij – Wangi, harum
Arkan – Orang yang kuat
As’ad – Bahagia
Asad – Singa
Ashim – Pemimpin yang mulia
Asif – Pemaaf
Asim – Pelindung, penjaga
Aslam – Selamat
Aswad- Hitam
Asyfaq – Lebih baik dan sehat
Asyja’ – Sangat pemberani
Asyraf – Lebih mulia
Atha – Anugerah, pemberian, rezeki
Aththabarani – Imam perawi hadist
Attirmidzi – Imam perawi hadist
Atif – Simpatik
Atqa – Orang yang lebih bertakwa
Aufa – Lebih tepat
Aun – Pertolongan
Awad – Hadiah,
Awwab – Senang bertaubat
Ayman – Beruntung, Sebelah Kanan
Ayub – Nama seorang Nabi
Aza – Sejuk, Tenang
Azhar – Yang cerah bercahaya, lebih cerah
Aziz – Orang yang kuat
Azka – Orang yang paling bersih dan suci
Azmi – Keteguhan hati
.
Badar – Bulan purnama
Badawi – Berkaitan dengan padang pasir
Badi’ – Pembuat
Badil – Pengganti
Badruddin – Blan purnama agama
Bahai – Rupawan, tampan sekali
Bahauddin – Kindahan agama
Bahi – Idah
Bahij – Sangat gembira
Bahir – Eok
Bahjat – Berwajah cerah, bahagia, gembira
Bakir, Bakri – Pagi-pagi
Balig – Fasih
Balqis – Ratu Istri Nabi Sulaiman As
Baqir – Pembelah
Bara – Tidak berdosa
Barakat, Barkah – Pemilik kebaikan
Bariq – Bercahaya, Kemilau
Bariz – Menonjol
Basil – Singa, pemberani
Basim – Tersenyum
Bassam – Selalu senyum
Basyir – Pemberi kabar gembira
Basysyar – Wajah yang ceria, membawa kabar gembira
Bilal – Memulihkan, menyehatkan, yang adzan, sahabat Rasulullah SAW
Bishr – Kesenangan
Bukhari – Imam perawi hadits
Buraid – Dingin
Burdah – Mantel
Burhan – Dalil, bukti, cahaya, petunjuk
Burhanuddin – Petunjuk Agama
Bustan – Taman, kebun
Da’amah – Tiang, Pilar
Dabir – Sekretaris
Dahisy – Orang yang mengundang kekaguman
Dahman – Hitam
Da’I – Orang yang berdoa kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah SWT
Daib – Lelaki yang tekun, rajin
Daim – Tetap, Langgeng
Darraz – Kenikmatan dan kemegahan dunia
Darwisy – Zahid, ahli zuhud, Sufi
Daub – Orang yang teguh dan gigih dalam bekerja
Da’ud, Dawud, David -Nama salah seorang Nabi
Daulah – Kerajaan
Dausar – Antik, kuno
Dawwas – Pemberani
Dihyah – Pimpinan tentara, suku dan tetua mereka.
Din – Agama, Balasan, anugerah, ketaatan
Dir’ – Baju besi
Dirbas – Singa
Duraid – Ompong
Dhaifullah – Tamu Allah
Dhamir – Pengganti, tersembunyi, yang langsing
Dhia – Sinar, Cahaya
Dhiaulhaq – Sinar (cahaya) hak
Dhohhak – Banyak tertawa
Dhohir – Nyata
Dhohuk – Jalan yang lebar
Dhomin – Penjamin
Dhowi – Bercahaya terang
Dhoyyaf – Banyak tamu
Diya – Cahaya
Durroh – Mutiara
Durrotul Hikmah – Mutiara Hikmah
Durrotun Nasihah – Mutiara Nasihat
Dzakir – Cerdas, ingat
Dzaky – Cepat memahami, cerdas, bersih
Dzar – Semut kecil
Dzikr – Mempunyai kemuliaan, dikenal, terpuji
Dzikra – Pengingat
Dzuaib – Srigala kecil
Dzukhr – Simpanan bekal
Dzukwan – Cerdas
Dzul Faqqor – Nama pedang Sayyidina Ali ibn Abi Tholib
Dzulfiqar – Nma pedang Rasulullah Saw
Dzunnun – Nama lain Nabi Yunus As
Fadi, Fida – Penyelamat
Fadli – Kelebihan, Keutamaan
Fadhil – Banyak kedermawanan,mulia, kebaikan
Fadhl – Kelebihan, keutamaan
Fahd – Hrimau
Fahim – Arif, paham, memahami
Fahish – Teliti
Fahman – Pemilik ilmu pengetahuan
Fahmi – Pemahaman
Faiq – Yang mengungguli
Faisal – Pemisah antara hak dan batil
Faiz – Menang
Fajar, Fajri – Waktu fajar
Fakhir – Kebesaran, baik
Fakhor – Mulia, kebanggaan
Fakhri – kebanggan
Fakhrudin – Kebanggaan agama
Fakih – Humoris, Faham
Fakir – Gemar berfikir
Falah – Sukses, Beruntung
Falih – Yang sukses
Faqih – Ahli fiqih
Faraj – Kelonggaran, Pelepasan, Lapang
Farhan – Bergembira
Farid – Tunggal, Permata yang mahal
Farih – Bahagia, Senang
Faris – Penunggang kuda
Farrar – Sering kabur
Faruq – Pembeda antara hak dan batil
Fashih – Fasih
Fashil – Batasan, Pemutus
Fath – Penakluk, Penyerang, Pembuka
Fathi – Pembuka
Fathin – Cerdas
Fauzan – Kemenangan, sukses
Fauzi – Kemenangan
Fawwaz – Beruntung, sukses
Fayid – Angkuh
Fayyadh – Baik, Dermawan
Fida’ – Penyelamat
Fikri – Pemikiran
Fuad – Hati, Faidah, Manfaat
Fuhaid – Harimau
Furqan – Pembeda hak dan batil
Ghalib – Pemenang
Ghanim – Yang mendapat keuntungan
Ghaida’ – Berawan
Ghassan – Nama Arab Kuno
Ghazalah – Matahari waktu terbit
Ghazi – Prajurit di medan perang
Gholi – Mahal, Berharga
Ghollab – Selalu menang
Ghoni – Kaya
Ghorim – Peminjam
Ghozwan – Banyak berperang
Ghufran – Pengampunan
Habib – Pecinta
Habibi – Kesayanganku
Habis – Pemegang, Penahan
Hadi – Penunjuk jalan
Hadziq – Pandai
Hafidh – Salah satu asma Allah
Hafizh – Pemelihara, Penghafal
Hafsh – Anak singa
Hafy – Dermawan dan berbuat baik
Haidar – Singa
Hail – Agung
Hajib – Penjaga gerbang
Hajid – Yang shalat tahajjud
Hajjaj – Yang sering melaksanakan haji
Hakam – Penguasa, pejabat, presiden, raja
Hakim – Penguasa, presiden, raja atau sultan
Halim – Penuh kesabaran
Hamd – Pujian dengan kebaikan
Hamdan – Orang ang terpuji, salah satu nama Rasulullah SAW
Hamdi – Pujian
Hamid – Banyak pujian
Hammad – Penuh pujian, Banyak memuji Allah SWT
Hammadi – Pemuji
Hammam – Yang mempunyai kemauan keras
Hamzah – Nama Sahabat
Hanafi – Pengikut Imam Abu Hanifah
Hanbal – Perut besar, Laut
Hanbal, Hambali – Kemurnian, Pengikut Imam Ahmad Hambal
Hani’ – Rizki yang datang dengan mudah
Hanif – Muslim yang teguh lurus
Haq – Kebenaran
Harits – Julukan singa (berani)
Haritsah – Berkaitan dengan singa (berani)
Harun, Aaron – Nama salah seorang Nabi
Hasan – Baik, Lawan jelek
Hasanain – Dua kebaikan
Hashif – Berakal dan mempunyai pendapat yang bagus
Hasib – Introspeksi, Hitungan
Hasyim – Pemurah, Pemecah sesuatu
Hatim – Murni
Hawadah – Lembut
Hawari – Pengikut setia
Hawwas – Pemberani yang berpengalaman
Hayat – Kehidupan
Hayil – Penyampai
Haytham – Elang Muda
Hazim – Orang yang teliti
Hazm – Nama Imam Ibn Hazm
Hibatullah – Anugerah Allah
Hibban – Ibnu hibban perawi hadits
Hijab – Penutup, tirai, pembatas,satir
Hijazi – Merujuk ke daerah Hijaz, Arab
Hikmat – Adil, Alim
Hilal – Bulan sabit
Hisyam – Kemurahan
Hud, Houd – Nama seorang Nabi
Hudhayfah – Nama Arab Kuno
Hunain – Nama lembah
Husain – Baik
Husam – Pedang yang tajam
Husam al Din – Pedang Agama
Husni – Baik, Indah
Husnul Khotimah – Kesudahan yang baik
Huzaif – Pendek
Index Nama Anak Laki-lak
Ibrahim – Nama salah seorang Nabi
Iftikhar – Kebanggaan
Ibtisam – Seyuman
Idris – Nama salah seorang Nabi
Ihsan – Kebaikan
Ikhlas – Ikhlas
Ikhtiar – Upaya dan Usaha
Ilham – Isyarat yang baik
Imad – Pilar, Orang yang menjadi andalan
Imaduddin – Tiang agama
Imam – Pemimpin
Iman – Keimanan
Imarah – Pembangunan, Kemakmuran
Imran – Nama ayahanda Maryam As.
Iqbal – Pujangga muslim
Irfan – Pengetahuan
Irsyad – Petunjuk
Isa – Nama salah seorang Nabi
Ishaq – Nama salah seorang Nabi
Ishmah – Menjauhi kemungkaran dan kesalahan
Isma’il, Samuel – Nama salah seorang Nabi
Islah – Melakukan kebaikan dan perbuatan yang bermanfaat, serta menghilangkan kerusakan dan permusuhan
Islam – Melakukan perintah Allah dan tunduk kepadaNya
Istiqomah – Kelurusan, Ketulusan
Isyraf – Pengawasan
Iyad – Gunung yang sukar didaki
Iyas – Anugerah
Izz – Kemuliaan dan hujan lebat
Izzat – Kemenangan, mulia
Izzuddin – Kemuliaan agama, Mulia
Jabbar – Perkasa
Ja’far – Sungai yang besar dan luas
Jabal – Gunung
Jabar – Keberanian
Jadallah – Anugerah Tuhan
Jadid – Baru
Jahada – Pejuang
Jaiz – Boleh
Jalal – Keagungan
Jamal – Keindahan
Jamalu al Din, Jamaluddin – Keindahan Agama
Jamhari – Kelompok manusia
Jami’ – Penyatu
Jamil – Indah
Jarir – Tali kekang unta
Jarullah – Tetangga Allah
Jasim – Badan, Fisik
Jasir – Pemberani
Jaudat – Sifat kebaikan
Jauhar – Esensi dan intisari, Permata
Jawahir – Permata
Jawid – Dermawan, Baik
Jawwad – Orang yang dermawan
Jayir – Pelopor, Penyeru doa
Jazim – Meyakinkan, Menepati sumpah
Jibril – Malaikat Jibril
Jihad – Berjihad dan membela Islam
Jiyad – Baik
Jubair – Nama ulama besar
Juhair – Suara nyaring, Lantang
Jum’ah – Hari Jum’at
Junaid – Tentara
Jundi – Prajurit
Jundub – Belalang kecil
Jurhum – Unta yang besar
Kafi – Pencukup, Yang mencukupi
Kalim – Orator
Kamal – Kesempurnaan
Kami – Pemegang rahasia
Kamil – Sempurna
Kaniz – Penimbun harta dalam tanah
Karim – Baik, Bagus
Kasib – Beruntung, Pekerja, yang bersungguh-sungguh
Kassab – Banyak usaha mencari rizki
Kasyif – Jelas, Penemu
Katib – Pintar, Berprofesi penulis, Sastrawan
Katim – Pendiam yang menyembunyikan rahasia
Katsir – Banyak
Katum – Penjaga rahasia
Kautsar – Nama sungai di surga
Kazhim – Menahan diri
Khair al Din, Khairuddin – Kebaikan Agama
Khalid, Khaled – Abadi
Khaliq – Pencipta
Kifa’ – Tandingan, sekutu
Kifah -Perjuangan, giat
Kinan – Tempat anak panah
Kirom – Manusia pilihan
Khabir – Yang mengetahui dengan sebenarnya
Khadhi – Orang yang rendah hati
Khairan – Kebaikan
Khairi – Kebaikan
Khaldun – Nama seorang ahli sejarah
Khalifah – Pemimpin
Khalil – Kesayangan
Khalish – Murni
Khamis – Hari Kamis
Khasyi – Orang yang khusyu’
Khathib – Orang yang berkhotbah
Khaththab – Ahli pidato
Khatim – Orang yang datang terakhir
Khazin – Bendahara
Khidhir – Padang rumput yang hijau
Khidhir – Orang shaleh kawan nabi Musa As.
Khofajah – Bengkok, miring
Khothir – Ide
Khozim – Pengatur, Perencana
Khulushi – Hilang segala keraguan, Yakin
Khursyid – Muara sungai di laut
Khuwailid – Abadi
Khuza’I – Yang mengutamakan kawannya
Khuzaim – Seuntai rambut
Khuzam – Penentang, Oposan
Labib – Sehat akal dan cerdik
Lahidh – Penjaga, Pengawas, Pemelihara
Lahiq – Pengikut, yang menyertai
Laits – Singa
Lami’ – Mengkilat
Lamih – Peneliti
Latif – Halus, lembut
Layiq – Toleran, Supel
Luay – Kuat, perkasa
Lughowi – Bertutur bagus, Penguasa linguistik
Luqman – Nama orang yang bijaksana
Lutfi – Baik, halus, teman baik
Ma’ruf – Kebaikan, Yang dikenal
Ma’shum – Terhindar dari dosa
Majid – Mulia
Malik – Yang memiliki
Mabruk – Diberkati, Mendapat berkah
Mabrur – Diberkati
Mabsuth – Lapang, bahagia
Madih – Pemuji orang lain, Pujian, sanjungan
Madyan – Nama negeri Nabi Syu’aib
Maghozi – Menyerang musuh
Mahanna – Makmur
Mahasin – Kebaikan
Mahbub – Dicintai
Mahdi – Otang yang mendapat hidayah
Mahfuzh – Terpelihara, Terjaga
Mahib – Ditakuti, disegani
Mahir – Berharga, Pandai, Cakap
Mahmud – Terpuji
Mahrus – Dijaga
Maimun – Diberkahi
Maisaroh – Dipermudah
Maisun – Rupawan
Majdi – Kemuliaan
Majduddin – Kemuliaan agama
Makarim – Bersifat mulia
Makhdum – Tuan, Pemimpin
Malih – Tampan, baik
Maliki – Penganut mazhab Imam Maliki
Ma’luf – Tersohor, yang dicintai
Mamduh – dipuji
Manaf – Gunung yang tinggi yang mengungguli lainnya
Mandhum – Tertib, Rapi, Indah, Baik
Mandhur – Dilihat, Diminati, Disenangi
Mani’ – Teguh, hati
Mannah – Banyak pemberian, Suka memberi
Manshur – Ditolong, Dimenangkan
Maqshud – Tujuan, yang dituju oleh semua orang, dicari
Mar’ie – Terpelihara
Marjan – Batu permata marjan
Marsa – Pelabuhan
Marwan – Urusan yang lurus, Seorang khalifah dari Bani Umayyah
Marzuq – diberi rezqi
Mas’ud – Bahagia
Mashun – Terjaga, Terbentengi
Mashyab – Pendapat yang tepat
Mastur – Tertutup, Dirahasiakan
Masy’al – Tempat menyalakan api
Masyawir – Gemar musyawarah
Masyhur – Terkenal
Masykur – Banyak pujian
Mathlab – Hajat, keperluan
Mathlub – dituju, yang diminta
Ma’tsur – Tradisi, yang diwarisi dari pendahulu
Ma’tuq – Merdeka
Maufur – Banyak ada, Banyak terjadi
Mawahib – Pemberian, mukjizat
Mazru’I – Ditanami
Midhat – Pujian bagus
Midror – Banyak kebaikan, Banyak nikmat
Mifdhol – Banyak keutamaan
Miftah – Kunci
Mighwar – Militan, agresif, Petarung
Mihrim – Award, Anugerah
Mihriz – Berharga, mahal
Miqdam – Pemberani
Misdaq – Jujur tutur kata
Mishbah – Pelita lampu
Misyrif – Dapat kemuliaan
Mu’afa – selamat, Sehat
Mu’ammar – Berumur panjang
Mu’in – Penolong
Mu’min – Seorang yang beriman
Mu’tashim – Terpelihara dari dosa
Mu’afi – Sehat
Mu’ayyad – Didukung, Yang diperkuat
Mu’azziz – Memuliakan, Menghormati, Mubadir – Bergegas, Cekatan
Mubahi – Bangga
Mubajjal – Kedudukan tinggi, Dihormati
Mubarak – diberkahi
Mubasyir – Pembawa berita gembira
Mubtaghi – Tujuan, Maksud, yang dikehendaki
Mubtahij – Bahagia, gembira
Mudhaffar – Yang dimenangkan
Mudlij – Pejalan malam
Mudrik – Berakal, Memahami
Mufid – Memberi manfaat
Muflih – Yang sukses
Mufrih – Penggembira
Mufti – Pemberi keputusan
Mughiroh – Penyerang, Petarung
Mughyar – Penyerang, petarung
Muhab – Ditakuti, Disegani
Muhaisin – Baik, Ikhlas, Pemberi
Muhajir – Yang berhijrah
Muhsin – Yang berbuat kebaikan
Muhtaram – Yang terhormat (dihormati)
Muhyiddin – Yang menghidupkan agama
Mujab – Terkabul
Mujahid – Pejuang
Mujtaba – Terpilih, Pilihan
Mukarram – Yang mulia
Mukhbit – Tunduk, Patuh
Mukhlash – Yang ikhlas
Mukhlish – Yang ikhlas
Mukhtar – Terpilih
Mulham – Cerdik
Mumtaz – Bagus, Istimewa
Munadi – Yang berseru
Munadzir – Banyak memberi peringatan
Munawir – Yang ikut latihan militer
Mundzir – Pemberi peringatan
Munib – Yang bertaubat (kembali) ke jalan Allah
Munif – Tinggi kedudukannya, Menonjol
Munir – Bersinar
Mu’nis – Dapat ilham, Banyak ketrampilan
Munjid – Penolong
Muntakhab – Terpilih, Pilihan
Muntashir – Yang menang
Muqbil – Pendatang
Muqda – Lurus dalam kebaikan
Muqsith – Berbuat adil
Murad – Kemauan
Murfid – Penolong
Murhif – Lembut, sopan
Muri’ – Yang tenar, Tersohor
Murid – Yang mencintai, yang patuh, yang berkemauan
Mursyid – Pemberi petunjuk
Murtadha – Diridhoi
Murtaja – Yang dicita-citakan
Mus’ad – Yang dibahagiakan
Musa’id – Penolong
Mus’ad – Bahagia
Musafir – Pengelana, pengembara
Musa’if – Penolong
Mushaddaq – Dapat dipercaya
Mushaddiq – Yang mempercayai
Mushlih – Yang memperbaiki
Mushon – Suci
Mushthafa – Pilihan
Musir – Kaya
Muslim – Seorang muslim
Mustaghfirin – Orang yang beristighfar
Musta’in – Bertawakal, Peminta pertolongan
Mustajab – Terkabul do’anya
Mustanir – Pemberi cahaya
Mustaqim – Lurus
Musyaffa – Memperoleh syafa’at
Musyfiq – Pengasih, penyayang
Musyrif – Pengawas
Mu’tabar – Diperhitungkan, Terpercaya
Mu’tadhid – Penolong
Mu’tadil – Moderat, Banyak ketenangan hati
Mu’tamar – Pelaku umroh
Mutammim – Penyempurna
Mu’tashim – Konsisten
Mutawakkil – Yang bertawakal
Mutawalli – Yang menagani jabatan atau urusan
Mu’taz – Agung, penguasa
Muthahhar – Yang disucikan
Muthi – Yang selalu taat
Muthi’ – Patuh
Muthliq – Pemberi sesuatu
Mutsabir – Pengikut
Mutsanna – Ganda, dua
Mutsbat – Tetap, teguh
Muwaffaq – Yang mendapat taufiq
Muzakki – Yang mengeluarkan zakat, Yang membersihkan diri
Na’im – Kenikmatan
Nabahah – Cerdik, Jenius
Nabhan – Mulia, terkenal
Nabigh – Mulia, Tinggi derajatnya, Cerdik, cerdas
Nabil – Cerdik
Nadhir – Indah, Elok, Tampan, Pengawas
Nadhr – Rupawan, tampan
Nadi – Tempat tujuan
Nadim – Teman
Nadir – Jarang
Nadzir – Pemberi peringatan
Nafhah – Anugerah, Pembela pertama
Nafi’ – Pemberi
Nafidz – Yang ditaati
Nafil – Anugerah
Nafil – Tambahan
Nafis – Berharga
Nahi – Menjauhi kejahatan dan aib
Nahidh – Singa, Pemuda
Naib – Wakil
Naif – Berkedudukan, Menonjol
Nail – Banyak memberi
Naim – Pendiam, Penyabar, Simple
Naja – Selamat
Najati – Kesuksesanku
Najdah – Keberanian, Kekuatan
Najdi – Penjelas, kekuatan
Naji – Selamat
Najib – Cerdas, Jenius, Mulia, Utama, Bernilai
Najid – Terang, jelas, Pemberani
Najm – Bintang
Naqid – Penulis, Pengkritik
Nashih – Setia, Ikhlas
Nashir – Penguat, Penolong, Ppembela
Nashr – Keberhasilan, Kesuksesan
Nashri – Kesuksesanku, Kejayaanku
Nashrullah – Kemenangan dari Allah
Nashshor – Gemar menolong
Nashuh – Gemar menasehati
Nasib – Cocok, Tepat
Nasih – Pemberi Nasehat, Saran
Nasim – angin sepoi sepoi
Nasir – Pelindung, Penolong
Nasir al Din, Nasiruddin – Penolong Agama
Nasy’at – Ciptaan, Kehidupan
Nasyi’ – Pemuda, tumbuh
Nasyid – Pencari, arif, berilmu
Nasyith – Lincah
Nasymi – Pemberani
Nathiq – Yang indah tutur katanya
Natsir – Orator yang melahirkan prosa
Naufal – dermawan
Nayif – Tinggi
Nazahah – Bebas dari segala aib
Nazhif – bersih
Nazhim – Pengatur
Ni’matullah – Nikmat Allah
Nizar – Sedikit berbicara
Nizham – Peraturan
Nuh – Nama Nabi
Nu’man – Kenikmatan
Nur – Cahaya
Nuruddin – Cahaya agama
Nurullah – Cahaya Allah
Index Nama Anak Laki-laki: A | B | D
Qaid – Pemimpin
Qani – Puas
Qasim – Pembantu, Penyalur
Qobil – Ridho, Rela
Qodim – Yang datang
Qodri – Sesuai takdir
Qohfan – Hujan, gelombang badai
Qohthon – Sedikit kebaikan, Pukulan yang keras
Qomar – Bulan
Qonit – Senantiasa beribadah dan patuh pada Allah
Qonu’ – Rela, puas, gembira
Qonuth – Banyak taat pada Tuhan
Qori – Pembaca
Qorib – Dekat
Qorin – Pasangan, Suami/istri
Qorir – Senang, Bahagia, Puas
Qoris – Sangat dingin
Qosith – Adil
Qothin – Tenang
Qudamah – Yang terdahulu, Generasi awal
Qudwah – Panutan, Contoh
Quraisy – Suku bangsa Arab asal Rasulullah Saw.
Qushay – Jauh, berfikir cermat dan detail.
Rabbani – Karena Allah semata
Rabih – Beruntung
Ra’d – Guruh
Radhi – Merasa ridho, rela
Rafi – Tinggi derajatnya
Rafid – Penolong, Pengawal, Patih
Rafif – Berakhlak baik
Rafiq – Kawan akrab
Raghib – Orang yang berpengharapan dan memohon kepada Allah
Raghid – Orang yang hidup makmur
Rahhal – Sering bepergian
Rahid – Lembut
Rahmatullah – Rahmat Allah
Rahmi – Belas kasih
Raid – Pemimpin
Raihan – Tumbuhan yang harum
Rais – Kapten, pemimpin
Raja’ – Harapan
Raji – Berpengharapan
Ramadhan – Bulan Ramadhan
Rami – Orang yang memanah, menembak
Ramiz – Orang yang menunjuk kepada sesuatu
Ramzy – Orang yang memberikan isyarat
Rashin – Orang yang berakal dan stabil
Rasikh – Tegar
Rasim – Air yang mengalir
Rasyad- Petunjuk jalan yang lurus
Rasyid – Memberi petunjuk
Rasyiq – Bentuk tubuh yang indah
Rawi – Orang yang memberi minum, Periwayat hadits
Rayyan – Salah satu pintu surga
Razi – Berbuat baik
Razin – Serius dalam prilaku
Ribath – Tali, pengikat
Ribhi – Yang berkaitan dengan keuntungan
Ridho – Keridhaan, Rela
Ridhwan – Keridhoan, Kerelaan
Rifa’I – Puncak, Tinggi
Rif’at – Ketinggian
Rifqi – Kawan pendamping
Riyadh – Taman
Rizq – Kebaikan dan anugerah
Rizqullah – Rezeki dari Allah
Rofa’ – Pendamai, Harmonis
Ro’fat – Rahmat, kemurahan
Rofiq – Kawan, sahabat
Roghdan – Berkehidupan mudah
Roghid – Kaya, mewah, subur
Roqim – Kitab
Rosmi – Resmi, Legal
Rosul – Yang menjalankan amanah, Utusan
Rosydan – Banyak petunjuk, Hidayah
Rotib – Tetap, Rutin, Teratur
Ro’uf – Penuh kasih sayang
Ruh – Ruh, jiwa
Rusydi – Penunjuk jalan yang lurus.
Zad – Bekal
Zadul Khoir – Banyak bekal, Makanan
Zafir – Singa
Zahi – Bangga
Zahid – Rendah hati, Tidak rakus dunia
Zahir – Cemerlang, Warna cerah
Zahri – Penuh cahaya
Zaidan – Tambahan
Zaidi – Yang bersifat tumbuh dan berkembang
Zaidun – Banyak berkembang, tumbuh
Zain – Bagus
Zaki – Bersih
Zamzam – Air zamzam
Zayid – Penuh kecukupan
Ziyad – Suatu kelebihan
Ziyadah – Tambahan
Zubaid – Perkara yang terselesaikan
Zuhair – Bercahaya
Zuhdi – Rendah hati
Zhuhur – Jelas, Terang
Yafi’ – Dewasa
Yahya – Nama Nabi

Ya’isy – Optimi
Yakhlud – Abadi, Kekal
Ya’la – Tinggi, Puncak
Yani’ – Sangat penyantun, Sangat lembut
Yaqin – Yakin
Yaqub – Nama Nabi
Yaqzon – Sadar
Ya’rib – Kakek buyut Arab
Yasin – Ayat pertama surat Yaasiin, Salah satu nama Rasulullah SAW
Yasir – Mudah
Ya’sub – Pemimpin agung
Yasykur – Bersyukur
Yazid – Bertambah, Lebih
Yusran – Kemudahan
Yusri – Pejalan malam
Yusuf – Nama Nabi
Index Nama An
Waafi – Sempurna
Wadhi’ – Cahaya wajah
Wadhih – Jelas, Terang
Wadi’ – Tenang
Wafa – Amanah, Janji
Wafi – Sempurna
Wafiq – Sukses, Maslahat
Wafir – Lengkap, Banyak kebaikannya
Wahib – Gemar memberi
Wahid – Sendirian
Wajih – Orang yang berkedudukan
Waki’ – Keras, Tegas
Wakid – Penolong, Giat
Walid – Bayi
Waliuddin – Penolong (pembela) Agama
Waqi – Pemberani, Pembeda yang terpercaya
Warid – Pemberani
Washil – Menyambung hubungan kekeluargaan
Wasim – Rupawan
Wasith – Juru damai, Perantara
Ubaid – Hamba
Ukasyah – Nama sahabat Nabi saw, Laba-laba
Ulwan – Tinggi
Umran – Pembangunan, Ramai penduduk
Usaid – Singa kecil
Usamah – Nama sahabat Nabi saw, dan nama suatu jenis singa
Ushaim – Memelihara dari keburukan
Umar – Nama Khalifah
Umair – Nama Arab kuno
Umron – Bangunan, kemakmuran
Unfawan – Kekuatan pemuda
Urwah – Terpercaya, Harta berharga
Usman – Sahabat Rasulullah
Utbah – Nama Arab kuno
Uthorid – Bintang di langit
Uyainah – Tajam pandangan dan pemikiran
Nama Arti Nama Kelamin Asal Nama
Aaliyah Tinggi Dan Mulia Perempuan Arab
Abbott Ayah Laki-laki Arab
Abdel Pelayan Laki-laki Arab
Abdul Pelayan Tuhan Laki-laki Arab
Abia Hebat Perempuan Arab
Adiva Menyenangkan Perempuan Arab
Aidan Pertolongan Laki-laki Timur Tengah
Aiesha Wanita Perempuan Arab
Ain Berharga Perempuan Arab
Akasma Mawar Putih Perempuan Trkiye – Turki
Akil Cerdas Dan Logis Laki-laki Arab
Akilah Cerdas Dan Logis Perempuan Arab
Alda Berumur Panjang Perempuan Timur Tengah
Alden Antik Laki-laki Timur Tengah
Aleser Singa Laki-laki Arab
Ali Berdoa Kepad Tuhan Laki-laki Arab
Alim Bijaksana Laki-laki Arab
Alima Bijaksana Perempuan Arab
Almira Permaisuri Perempuan Arab
Altair Bintang Keduanya Arab
Alzena Wanita Perempuan Arab
Amana Setia Perempuan Arab
Ameerah Permaisuri Perempuan Arab
Amena Perempuan Jujur Perempuan Arab
Amir Pangeran Laki-laki Arab
Anan Awan Perempuan Arab
Anisa Ramah Perempuan Arab
Atifa Kasih Sayang Perempuan Arab
Azalea Demokrasi Perempuan Arab
Azura Langit Biru Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Banan Ujung Jari Perempuan Arab
Barakah Anak Yang Berkulit Putih Perempuan Arab
Basimah Tersenyum Perempuan Arab
Berk Kekar Dan Tangguh Laki-laki Trkiye – Turki
Burhan Bukti Laki-laki Arab
Cala Benteng Perempuan Arab
Candan Setulusnya Laki-laki Trkiye – Turki
Cantara Anjungan Kecil Perempuan Arab
Cari Mengalir Seperti Air Perempuan Trkiye – Turki
Carna Horn Perempuan Arab
Casper Harta Karun Laki-laki Farsi, Tajiki – Persia
Cemal Kecantikan Laki-laki Arab
Coman Mulia Laki-laki Arab
Cyrus Matahari Laki-laki Farsi, Tajiki – Persia
Daria Ratu Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Darian Kaya Keduanya Farsi, Tajiki – Persia
Darius Raja Keduanya Farsi, Tajiki – Persia
Emir Pangeran Yang Mempesona Laki-laki Arab
Estelle Bintang Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Fatima Puteri Nabi Muhammad Perempuan Arab
Fatin Mengesankan Perempuan Arab
Ferran Tukang Roti Laki-laki Arab
Gadil Tuhan Adalah Kekayaanku Laki-laki Arab
Galip Pemenang Laki-laki Trkiye – Turki
Gamal Unta Laki-laki Arab
Gelsey Setangkai Bunga Persia Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Ginton Sebuah Taman Laki-laki Arab
Gizem Misterius Perempuan Trkiye – Turki
Habib Yang Terkasih Laki-laki Arab
Haifa Langsing Perempuan Arab
Hamal Anak Biribiri Laki-laki Arab
Harika Sangat Bagus Perempuan Trkiye – Turki
Hasna Indah Perempuan Arab
Hassan Tampan Laki-laki Arab
Hetty Satu Bintang Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Iman Kepercayaan, Iman Perempuan Arab
Irem Sebuah Taman Di Sorga Perempuan Trkiye – Turki
Israt Kasih Sayang Perempuan Arab
Inilah koleksi nama nama anak (child names) dan nama bayi (baby names) diambil dari bahasa dan negara: Arab dan Timur Tengah. Daftar nama nama anak dan nama bayi ini berjumlah 199 buah nama nama populer.
Nama Arti Nama Kelamin Asal Nama
Kadin Seorang Teman Laki-laki Arab
Kalil Sahabat Terbaik Laki-laki Arab
Kalila Terkasih Perempuan Arab
Kamil Kesempurnaan Laki-laki Arab
Kamilah Kesempurnaan Perempuan Arab
Kardal Biji Sawi Laki-laki Arab
Kari Mengalir Seperti Air Perempuan Trkiye – Turki
Karida Perawan Perempuan Arab
Karli Diliputi Salju Perempuan Trkiye – Turki
Kaspar Harta Karun Laki-laki Farsi, Tajiki – Persia
Kateb Penulis Laki-laki Arab
Khalid Abadi Laki-laki Arab
Khalidah Abadi Perempuan Arab
Khorshed Matahari Laki-laki Farsi, Tajiki – Persia
Khortdad Kesempurnaan Laki-laki Farsi, Tajiki – Persia
Khoury Imam Laki-laki Arab
Kyra Seorang Raja Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Ladd Anak Muda Laki-laki Timur Tengah
Laith Singa Laki-laki Arab
Lander Tuan Tanah Laki-laki Timur Tengah
Lane Jalan Lurus Keduanya Timur Tengah
Latimer Penterjemah Laki-laki Timur Tengah
Leila Gelap Laksana Malam Perempuan Arab
Leron Sebuah Lagu Laki-laki Arab
Lila Malam Perempuan Arab
Lina Lembut Perempuan Arab
Linette Burung Linnet Perempuan Timur Tengah
Lyman Dari Padang Rumput Laki-laki Timur Tengah
Malik Penguasa Laki-laki Arab
Mansur Sempurna Laki-laki Arab
Margaret Mutiara Yang Bercahaya Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Martha Puteri Perempuan Arab
Matana Hadiah Perempuan Arab
Mercer Pengusaha Laki-laki Timur Tengah
Mercy Mengasihani Perempuan Timur Tengah
Merry Penuh Kegembiraan Perempuan Timur Tengah
Muhammad Pujian Laki-laki Arab
Mumtaz Dibedakan Laki-laki Arab
Myiesha Berkat Dari Kehidupan Perempuan Arab
Nafeeza Berharga Perempuan Arab
Naimah Hidup Satu Santai Perempuan Arab
Nassir Pelindung Laki-laki Arab
Nazirah Menyukai Perempuan Arab
Nimah Berkat Perempuan Arab
Noya Keindahan Perempuan Arab
Nuray Seputih Bulan Perempuan Trkiye – Turki
Nuri Berapiapi Laki-laki Arab
Omar Anak Lelaki Pertama Perempuan Arab
Parisa Serupa Malaikat Wanita Aja Farsi, Tajiki – Persia
Inilah koleksi nama nama anak (child names) dan nama bayi (baby names) diambil dari bahasa dan negara: Arab dan Timur Tengah. Daftar nama nama anak dan nama bayi ini berjumlah 199 buah nama nama populer.
Nama Arti Nama Kelamin Asal Nama
Qabil Mampu Laki-laki Arab
Qadim Masa Lampau Laki-laki Arab
Qadir Perkasa Laki-laki Arab
Qadira Perkasa Perempuan Arab
Qamar Rembulan Laki-laki Arab
Qamra Rembulan Perempuan Arab
Qasim Pembeda Laki-laki Arab
Qitarah Semerbak Perempuan Arab
Qubilah Disetujui Perempuan Arab
Qudamah Keberanian Laki-laki Arab
Rashne Hakim Laki-laki Farsi, Tajiki – Persia
Rihana Selasih Perempuan Arab
Roxanne Brilian Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Sabirah Penyabar Perempuan Arab
Sabra Kaktus Berduri Perempuan Arab
Sadira Burung Unta Perempuan Arab
Sahara Bulan Perempuan Arab
Saida Keberuntungan Perempuan Arab
Sakinah Ilham Tuhan Perempuan Arab
Salimah Selamat Perempuan Arab
Salman Penakluk Laki-laki Arab
Salwa Pelipur Lara Perempuan Arab
Samien Mendengarkan Laki-laki Arab
Samirah Jamuan Perempuan Arab
Samma Langit Perempuan Arab
Sammon Sumber Laki-laki Arab
Saree Bangsawan Perempuan Arab
Sarosh Pendoa Laki-laki Farsi, Tajiki – Persia
Sevilin Terkasih Laki-laki Trkiye – Turki
Shakar Terimakasih Laki-laki Arab
Shakira Terimakasih Perempuan Arab
Shunnar Menyenangkan Laki-laki Arab
Siamak Pembawa Kegembiraan Laki-laki Farsi, Tajiki – Persia
Siham Anak Panah Perempuan Arab
Sila Rindu Kampung Halaman Perempuan Trkiye – Turki
Sumehra Berwajah Rupawan Perempuan Arab
Tahir Suci Murni Laki-laki Arab
Tahirah Suci Murni Perempuan Arab
Tamir Suci Murni Laki-laki Arab
Tariq Bintang Laki-laki Arab
Thana Puji Syukur Perempuan Arab
Thara Kekayaan Perempuan Arab
Ubadah Pelayan Tuhan Laki-laki Arab
Ubaid Setia Laki-laki Arab
Ulima Bijaksana Perempuan Arab
Umay Penuh Harapan Perempuan Trkiye – Turki
Umit Berharap Laki-laki Trkiye – Turki
Uner Terkenal Laki-laki Trkiye – Turki
Utt Bijaksana Laki-laki Arab
Vashti Indah Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Vega Bintang Jatuh Perempuan Arab
Xavier Terang Laki-laki Arab
Xaviera Terang Perempuan Arab
Xerxes Pangeran Laki-laki Farsi, Tajiki – Persia
Yardan Raja Laki-laki Arab
Yasin Nabi Laki-laki Arab
Yasir Kaya Raya Laki-laki Arab
Yasmine Bunga Zaitun Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Yasmine, Bunga Zaitun Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Zada Keberuntungan Perempuan Suriah
Zafina Pemenang Perempuan Arab
Zafir Pemenang Laki-laki Arab
Zafirah Sukses Perempuan Arab
Zahara Berkilauan Perempuan Arab
Zahir Bersinar Terang Laki-laki Arab
Zahra Bunga Berwarna Putih Perempuan Arab
Zaida Keberuntungan Perempuan Arab
Zaim Jenderal Laki-laki Arab
Zaira Bunga Mawar Perempuan Arab
Zakariyya Nabi Laki-laki Arab
Zaki Suci Murni Laki-laki Arab
Zalmai Muda Laki-laki Afghani
Zaria Bunga Mawar Perempuan Arab
Zarifa Sukses Perempuan Arab
Zaynah Hebat Perempuan Arab
Zelgai Perasaan Laki-laki Afghani
Zemar Singa Laki-laki Afghani
Zenda Suci Perempuan Farsi, Tajiki – Persia
Zerrin Gen Perempuan Trkiye – Turki
Zimraan Pujian Laki-laki Arab
Zuleika Berambut Pirang Perempuan Arab
Zulema Kedamaian Perempuan Arab
Hal. 1: Daftar nama nama muslim dari Awalan A, B, C, E dan F
No Nama Anak Arti dan Tafsiran
1 Aban Perbuatan yang sangat jelas
2 Abbad Ahli/yang banyak beribadah
3 Abid Ahli ‘ibadah
4 Abir Yang melewati, musafir
5 Abiy Kepribadian yang kuat yang pantang tunduk terhadap tekanan
6 Abqary Yang jenius
7 Abud Ahli ibadah
8 Abyan Yang lebih jelas
9 Adib Sastrawan
10 Adil Yang adil
11 Adnan Salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
12 Affan Yang banyak menjaga kesucian dirinya
13 Afif Yang menjaga kesucian dirinya
14 Ahmad Yang terpuji
15 Aif Yang menjaga kesucian dirinya, penjijik
16 Aisy Yang hidup
17 Ajam Orang asing, selain ‘Arab
18 Aji Dinisbatkan kepada kata ‘aajj ; gading
19 Akram Yang lebih mulia
20 Ali Yang tinggi, nama khalifah keempat, ‘Ali bin Abi Thalib
21 Alim Yang berpengetahuan, seorang ‘alim
22 Allaf Yang memberi makanan binatang
23 Alqamah Nama seorang sahabat
24 Aman Rasa aman
25 Amin Yang dapat dipercaya
26 Amir Emir, pemimpin, yang memerintahkan
27 Ammar Yang panjang umur
28 Ammiy Yang ‘awam, biasa
29 Amru Nama seorang shahabat ‘Amru bin al‘Ash
30 Anis Yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan
31 Anwar Yang lebih bercahaya
32 Aqid Yang beraqad, berjanji
33 Aqil Yang berakal, cerdas
34 Aqqad Yang banyak beraqad, berjanji
35 Arafat Jamak dari ‘arafah;nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji
36 Arhab Yang lapang dada
37 Arib Yang cerdik dan berakal
38 Arif Yang mengetahui, mengenal
39 Arkan Pondasi, pokok
40 As’ad Yang lebih bahagia
41 Asad Singa (lambang keperkasaan)
42 Ashil Yang asli
43 Asmar Yang berkulilt coklat, abuabu
44 Asyhab Warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa
45 Asyqar Yang berambut pirang
46 Asyur Kesepuluh
47 Atha’ Pemberian
48 Athif Yang lembut, penuh kasih
49 Aththar Yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi
50 Aththas Yang bersin, nama suku di Yaman
51 Atid Yang selalu hadir
52 Atiq Hamba yang dimerdekakan,sebutan buat Ka’bah (alBaitul ‘Atiq)
53 Awwab Yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud AS
54 Ayib Yang kembali
55 Ayid Yang kembali
56 Ayyasy Yang panjang umur, penjual roti
57 Ayyub Yang banyak kembali, nama nabi
58 Azil Yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri
59 Azzam Yang berkemauan kuat (bertekad bulat)
60 Badr Bulan purnama
61 Badri Julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar
62 Bady Yang terlihat secara jelas
63 Badzil Yang berusaha dengan sekuat tenaga
64 Bahi Yang cerdik dan baik, yang berbangga
65 Bahij Yang ceria, elok
66 Bahri Yang dinisbatkan kepada laut
67 Baqir Yang memiliki kedalaman ilmu
68 Barakat Keberkahan yang banyak
69 Bari’ Yang menonjol dalam setiap pekerjaan
70 Barraq Yang berkilauan, cemerlang
71 Bashri Yang dinisbatkan kepada kota Bashrah
72 Basil Yang sangat berani
73 Basim Yang tersenyum
74 Basyir Yang memberikan kabar gembira
75 Basysyar Yang banyak memberikan kabar gembira
76 Bilal Air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan
77 Burhan Bukti, argumentasi
78 Daffa’ Yang (banyak) mempertahankan diri
79 Dafi’ Yang mempertahankan, mendorong, motivasi
80 Dalil Penunjuk jalan, guide, panduan, sapaan
81 Daly Buah anggur yang tidak terlalu hitam
82 Dany Yang dekat
83 Daris Pelajar
84 Daud Nama Nabi
85 Dhabith Kapten, yang mencocokkan, yang kuat hafalannya
86 Dhahhak Yang banyak tertawa
87 Dhahik Yang tertawa
88 Dhaif Tamu
89 Dhamin Yang menjamin, menanggung
90 Dhamir Perasaan
91 Dhawy Bercahaya
92 Dhiman Jaminan
93 Dhubaib Diminutif dari kata dhabb ; sejenis biawak
94 Dhuha Waktu dhuha, sebelum matahari tergelincir
95 Fa`iq Baik;istimewa;lebih menonjol dari yang lain
96 Fadhal Kebaikan; tambahan; lebihan sisa
97 Fadhil Orang yang berbudi; yang utama; yang layak dihargai
98 Fady Tawanan yang ditebus
99 Fahd Macan kumbang/tutul
100 Fahim Orang yang paham, mengerti
101 Fahmy Bersifat pemahaman
102 Fairuz Nama batu permata
103 Faishal Yang memisahkan antara yang haq dan yang bathil
104 Faiz Pemenang; orang yang beruntung; orang yang sukses
105 Fajr Fajar, shubuh
106 Fakhir Orang yang bangga; mewah; terhormat
107 Fakhry Kebanggaaku; yang bersifat kebanggaan
108 Falah Keberuntungan; kemenangan
109 Falih Lurus; cocok
110 Fannan Orang yang ahli seni; memiliki seni/bakat
111 Faqih Ahli Fiqih; orang yang sangat paham
112 Farhan Gembira; suka cita
113 Fari` Tinggi menjulang; perawakan tinggi
114 Farid Tidak ada bandingannya; sendirian
115 Faris Penunggang kuda; pemilik kuda;singa; pandai
116 Farras Cerdas dan tajam pemikirannya
117 Faruq Orang yang memisahkan antara haq dan batil
118 Fashih Orang yang fasih dan lancar berbicara
119 Fathin Cerdik
120 Fatih Penakluk; pemimpin; pembuka
121 Fauzan Keberuntungan; kemenangan
122 Fawwaz Orang yang mendapatkan keberuntungan
123 Fayi` Harum baunya
124 Fayyadh Orang yang mulia; kinayah bagi orang yang suka berderma
125 Fikry Yang bersifat pemikiran
126 Firazdaq Serpihanserpihan roti
127 Fu`ad Hati;akal
128 Fudlail Nama seorang ulama terkenal ‘Fudlail bin ‘Iyadl’

No
Nama Anak
Arti dan Tafsiran
129
Ghâbir Orang yang asing; anak jalan
130
Ghâlib Orang yang menang; yang banyak
131
Ghâly Bersifat mahal; berharga
132
Ghâmid Orang yang memasukkan pedang ke sarungnya
133
Ghâmidy Orang yang kabilahnya Ghâmid (dinisbatkan kepadanya)
134
Ghandr Pemuda yang tampan
135
Ghannâm Orang yang menggunakan kesempatan
136
Ghâssal Pencuci, pembasuh
137
Ghassân Air wadi di padang pasir
138
Ghayr Memiliki ghirah/kecemburuan terhadap agama yang tinggi
139
Ghayyâts Hujan yang banyak
140
Ghâzy Orang yang berperang
141
Ghulâm Anak lakilaki Read More..
142
Ha`il Yang menakutkan; yang luar biasa
143
Habib Orang yang dikasihi
144
Hady Yang memberi petuntuk; leher; singa
145
Hafizh Yang memelihara, menjaga, yang menghafal
146
Haidar Pemberani
147
Hajid Orang bertahajud
148
Hajjaj Yang banyak melaksanakan haji,punya argumentasi
149
Hakam Hakim, pemutus hukum, wasit
150
Halif Rekanan, sekutu, kongsi
151
Hamdan Yang banyak memuji
152
Hamid Yang memuji, bertahmid
153
Hammad Yang banyak memuji
154
Hammam Orang yang mempunyai ambisi yang kuat
155
Hanbaly Pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal
156
Hani` Orang yang berbahagia; pembantu; menyenangkan
157
Hanif Yang berpegang teguh pada Islam, yang lurus
158
Harits Salah satu nama yang dianjurkan oleh Nabi SAW
159
Hasan Yang baik, bagus, indah, nama cucu Rosul
160
Hashshad Yang banyak mendapatkan (sesuatu)
161
Hassan Yang banyak baiknya, keindahannya
162
Hasyid Yang mengumpulkan, menghimpun orang
163
Hasyim Pemerah susu yang pintar; gunung yang indah
164
Hatim Orang yang diserahi perkara
165
Hayyan Hidup
166
Hazim Yang berkemauan keras dan bersikap tegas
167
Hibban Yang banyak dikasihi
168
Hilal Bulan sabit; bayi yang montok
169
Hilmi Tenang dalam bertindak
170
Himyar Nama suku di Yaman
171
Hisyam Kemuliaan; kedermawanan
172
Humam Pemberani; besar ambisinya
173
Husain Yang bagus, indah (diminutif dari kata husn)
174
Husam Pedang yang tajam Read More..
175
I’tisham Berpegang teguh
176
Ibad Jamak dari kata ‘abd ; hamba
177
Ied Hari besar, perayaan
178
Iklil Mahkota
179
Ikrimah Nama seorang shahabat, ‘Ikrimah bin Abu Jahal
180
Imad Pondasi, tiang
181
Imam Pemimpin
182
Imarah Penta’miran, peramaian
183
Irfan Kebaikan
184
Isham Berpegang teguh
185
Ishmat Penjagaan, pegangan
186
Islam Keislaman
187
Iwadh Pengganti
188
Iyhab Pemberian
189
Izzat Keagungan, kebanggaan, ‘izzah
190
Jadid Baru
191
Jaiz Boleh
192
Jalal Keagungan
193
Jamal Keindahan
194
Jamaluddin Keindahan agama
195
Jam’an Dua pasukan
196
Jamhari Kelompok manusia
197
Jamil Indah
198
Jarullah Tetangga Allah
199
Jasim BadanFisik
200
Jasir Keberanian
201
Jauhar Permata
202
Jawad Pemurah
203
Jawahir Permatapermata
204
Jibril Malaikat Jibril
205
Jihad Perjuangan
206
Jiyad Yang Baik
207
Jubair Nama Ulama Besar
208
Jubran Nama Sastrawan
209
Juhair Suara NyaringLantang
210
Junaid Tentara
211
Jundi Prajurit
212
Kadhim Menahan Diri
213
Kamal Kesempurnaan
214
Kamaluddin Kesempurnaan agama
215
Kamil Sempurna
216
Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya
217
Khairi Kebaikan
218
Khairon Kebaikan
219
Khairuddin Kebaikan Agama
220
Khairullah Kebaikan dari Allah
221
Khalaf Anak yang baik, Pengganti, Ulama
222
Khaldun Nama seorang ahli sejarah
223
Khalil Kesayangan
224
Khalis Murni
225
Khatib Orang yang berkhotbah
226
Khattab Ahli pidato
227
Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa AS
228
Khodhi’ Orang yang rendah hati
229
Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat
230
Khozin (1) Penyimpan harta (2) Bendahara
231
Labib Cerdik, munasabah
232
Labid Nama sahabat nabi Muhammad SAW
233
Lais Berani
234
Lamani Kegemilanganku
235
Lami’ Mengkilat
236
Lamin Kepercayaan
237
Latif Lembut, bersopan
238
Lazim Tetap
239
Lazman Tetap
240
Liaqat Kebolehan, keupayaan
241
Liwauddin Panji agama
242
Liwaun Nasari Panji kemenangan
243
Lizam Yang mendiami
244
Lubaid Yang kaya
245
Lubawi Yang pintar
246
Lujaini Keputihan, perak
247
Lukman Nama nabi, bijaksana
248
Luqman Nama orang yang bijaksana
249
Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana
250
Lutfan Lemah lembut
251
Lutfi Kehalusanku
252
Lutfil Taufik Allah
253
Lutfilah Taufik Allah
254
Lutfir Rahman Pertolongan Allah
255
Luth Nama nabi
256
Luthfi Lembut
257
Luzman Tetap

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s